Streaming arose in the early 2010s, originating in sites like YouTube where users could upload videos of themselves in the form of vlogs or Let’s Plays. While all content was not live, users were still able to gain a sizable audience and make a living off of their content. Other sites like Twitch increased this popularity.

Due to the millions of dollars that streamers can make, streaming has become a viable career option for individuals who have personality or skill.

One great thing about live stream content is that you can interact with the creators in real-time. And, although the platform was built for the Streamers 2022 Live

Streaming arose in the early 2010s, originating in sites like YouTube where users could upload videos of themselves in the form of vlogs or Let’s Plays. While all content was not live, users were still able to gain a sizable audience and make a living off of their content. Other sites like Twitch increased this popularity.[1] Due to the millions of dollars that streamers can make, streaming has become a viable career option for individuals who have personality or skill.

Door een ticket te kopen of onze website te gebruiken, stem je ermee in je te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden die wij op elk moment kunnen wijzigen door deze op onze website te wijzigen. Als je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verlaat dan onze website direct en bezoek of gebruik deze niet meer.

Toestemming en elektronische communicatie

Wanneer en als je de website bezoekt, inschrijft voor de nieuwsbrief, e-mails aan ons verstuurt of online formulieren invult, dan communiceer je automatisch met ons. Je stemt daarmee in met ontvangst van onze elektronische communicatie, die voldoet aan de wettelijke vereisten en laatste richtlijnen inzake privacy. Raadpleeg ons privacy statement voor informatie over hoe wij omgaan met je gegevens. Je kan je hier te allen tijden voor afmelden door te mailen naar info@thelivestreamers.nl.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten van de op de website gepubliceerde informatie, design, afbeeldingen, logo’s, foto’s, portretten, teksten en technische ontwerpen zijn van The Streamers B.V. en/of haar partners. Een groot deel van de inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. De inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van The Streamers B.V. niet worden gewijzigd, uitgevoerd, gepubliceerd, overgedragen aan iemand anders of worden gebruikt voor persoonlijke of commerciële doeleinden.

The Streamers 2022

Gepubliceerde bedragen
Alle bedragen op de Website zijn aanbevolen prijzen. Prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. The Streamers B.V. streeft naar prijscommunicatie inclusief btw, maar behoudt zich hier alle rechten voor.

Beschikbaarheid
The Streamers B.V. geeft geen garantie gegeven over de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid of prestaties van onze website(s) of enige inhoud op de website. Wij behouden ons het recht voor om inhoud van de website te wijzigen, op te schorten of in te trekken, om je toegang tot de website te schorsen of om de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Je betaalt de kosten van je internetprovider en eventuele andere kosten in verband met het gebruik van onze sites. Je mag de toegang tot de website of de inhoud niet beschadigen, interfereren met of verstoren, noch iets doen dat de functionaliteit zou kunnen hinderen of de toegang van een andere persoon tot de website zou kunnen belemmeren. Je mag de website niet gebruiken op een manier die onwettig of schadelijk is voor ons of enige andere persoon.

Aankopen
Het verrichten van aankooptransacties op onze website is beperkt tot personen die juridisch bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving, en zonder beperking van het voorgaande, zijn onze diensten niet beschikbaar voor minderjarigen. Als je bepaalde dienst op de website gebruikt, of een product aanschaft, kan je bovendien onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen of voorwaarden, die mogelijk niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Dit in het geval de dienst en/of het product door een derde partij worden geleverd.

Betalingsvoorwaarden voor producten en/of diensten
De producten en/of diensten op deze website kunnen resulteren in kosten voor u. Daarom kunnen wij of andere betaaldiensten een betaling van je ontvangen, inclusief door gebruik te maken van de creditcardgegevens die voor de betaling zijn gebruikt. Kosten kunnen belastingen omvatten zoals vereist door de wet. Als we de betaling niet kunnen innen, nemen we mogelijk contact met je op basis van jouw informatie in het bestand of kunnen we om betaling vragen als we services voor je uitvoeren. Als je achterstallige bedragen niet betaalt, ondanks onze inspanningen om contact met je op te nemen, kunnen we je bestelling beperken of blokkeren totdat betalingsproblemen zijn opgelost.

Beperkte aansprakelijkheid
The Streamers B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten en/of producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Streamers B.V. In het bijzonder zijn alle bedragen en data op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Streamers B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De gebruiksvoorwaarden van onze website worden beheerst door het Nederlandse recht.

Leave a Reply